Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje erotických hraček a kosmetiky mezi společností FunConcept s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Prodávající
FunConcept s.r.o., se sídlem Benediktská 689/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze v oddíle C, vložka 134516, zabývající se prodejem erotických hraček a kosmetiky jak dalším prodejcům, tak i koncovým uživatelům.

Kupující
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupující musí být starší 18ti let. Svým souhlasem se "Všeobecnými obchodními podmínkami" při objednání zboží současně prohlašuje, že tuto podmínku splňuje.

a) Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

b) Prodejci při zahájení obchodních vztahů předkládají prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a jsou povinni tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva s prodejcem je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba
Prodávající nevlastní žádné prodejní prostory.
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.funtoys.cz je možné zasílat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceníky
Aktuální a platné ceny jsou vždy k dispozici v e-shopu www.funtoys.cz.

V. Cenové podmínky
Všechny ceny jsou smluvní, vždy uvedeny s DPH, pokud není v e-shopu uvedeno jinak.

VI. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Tuto cenu již objednaného zboží je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.
Objednávat zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu na www.funtoys.cz (dále jen „e-shop“)

VII. Odstoupení od smlouvy a reklamace (podmínky odstoupení platí pouze pro koncové uživatele)
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@funtoys.cz ) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu viz. níže spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo jednostranně poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Rozbalené výrobky jsou 100% znehodnoceny a nejsou dále prodejné, tzn. jejich tržní hodnota je nulová. Z toho důvodu u rozbalených výrobků nemůžeme vracet peníze. V rámci prověřování výše uvedených podmínek provádíme i laboratorní testy a stahování dat z procesoru výrobku.
Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:

  • na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem,
  • na dodávku spotřebního zboží u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Pokud si kupující přeje vrácení peněz jiným způsobem, například složenkou, doporučujeme uvést tento požadavek do vyjádření k odstoupení od smlouvy.

f) V případě nesplnění byť jen některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

g) Vrácené zboží a reklamace zasílejte na adresu distribučního skladu:
FunConcept s.r.o. / butik intimity

Benediktská 689/8
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika

h) Při uplatňování reklamace zašlete zboží na adresu naší distribuční společnosti společně s:

  • popisem závady
  • dokladem o koupi výrobku (kopie)

IX.Platební podmínky

  • převodem na účet prodávajícího,
  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
    Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky

  • zasílání Obchodním balíkem České pošty, s.p.: Zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím České pošty. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Pro případ pozdější reklamace doporučujeme kupujícímu bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@funtoys.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím řádné převzetí nepoškozené zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

XI. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2005 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Aktualizováno: 11.12.2017

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

REKLAMACE

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Nákup v e-shopu je možný zákazníkům starším 18ti let.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
© Copyright 2018 - Jakékoliv užití obsahu stránek v četně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů, fotografií je bez písemného souhlasu provozovatele těchto stránek přísně zakázáno.